कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-११-७

कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा गरिने ७५% शिक्षक बढुवा नतिजाको सूचना !

Last Update On: २०८०-११-७
पुरा पढ्नुहोस

नि.मा.तहका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना ।

प्रकाशित मिती २०८०-१०-२५

निम्न माध्यमिक तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुलाई नियुक्ति तथा पदस्थापनाको लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना 

Last Update On: २०८०-१०-२५
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०८०-१०-१८

> शिक्षक सेवा आयोगबाट निम्न माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

Last Update On: २०८०-१०-१८
पुरा पढ्नुहोस

निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

प्रकाशित मिती २०८०-१०-१८

> निम्न माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Last Update On: २०८०-१०-१८
पुरा पढ्नुहोस

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि जिल्ला सिफारिस गरिएको सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-८-१२

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकहरुको नियुक्ति तथा पदस्थापनाका लागि जिल्ला सिफारिस  गरिएको  सूचना !

Last Update On: २०८०-८-१२
पुरा पढ्नुहोस

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०८०-८-५

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

Last Update On: २०८०-८-६
पुरा पढ्नुहोस

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

प्रकाशित मिती २०८०-८-५

माध्यमिक तह तृतीय श्रेणीको स्थायी शिक्षक नियुक्तिका लागि जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना !!!

Last Update On: २०८०-८-५
पुरा पढ्नुहोस

माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (SEE) मा समावेश हुनाको लागि रजिष्ट्रेशन फारम भर्ने भराउने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-७-२४

Last Update On: २०८०-७-२४
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयहरुले विपत व्यवस्थापनका लागि अनुदान प्राप्त गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-७-१

Last Update On: २०८०-७-१
पुरा पढ्नुहोस

असल अभ्यास गरेका विद्यालयहरुले विवरण पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-६-१४

Last Update On: २०८०-६-१४
पुरा पढ्नुहोस

प्रस्तावना पेश गर्ने समयावधि सम्बन्धमा ।

प्रकाशित मिती २०८०-५-११

Last Update On: २०८०-५-११
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक खेलमैदान/कभर्डहलका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

सामुदायिक खेलमैदान/कभर्डहलका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

> बालमैत्री विद्यालय निर्माण अनुदानका लागि प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

सामुदायिक क्याम्पसहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

प्रकाशित मिती २०८०-४-१७

विद्यालयहरुले प्रस्तावना पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना !

Last Update On: २०८०-४-१७
पुरा पढ्नुहोस

२०७९ सालको SEE परीक्षाको उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षण सम्बन्धमा ।

image
प्रकाशित मिती २०८०-१-७

Last Update On: २०८०-१-८
पुरा पढ्नुहोस

एसइई परीक्षामा २०७९ सालमा सम्मेलित जिल्लागत विद्यार्थी विवरण ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१७

Last Update On: २०७९-१२-१७
पुरा पढ्नुहोस

एसइई परीक्षा सम्बन्धमा जारी अपिल ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१५

एसइई परीक्षा सम्बन्धमा जारी अपिल

Last Update On: २०७९-१२-१५
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा अध्ययनरत मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम तथा दलित छात्रा छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१२-१४

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम र सिमान्तकृत छात्राहरुलाई छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना !

Last Update On: २०७९-१२-१४
पुरा पढ्नुहोस