प्रदेश न ५ अन्तर्गतका शि वि स इकाइलाइ विद्यालय छनौट गरि पठाइदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७६-१-२७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१-२७
पुरा पढ्नुहोस

प्रदेश न ५ अन्तर्गतका शि वि स इकाइलाइ विद्यालय छनौट गरि पठाइदिने सम्बन्धमा

प्रकाशित मिती २०७६-१-२७

डाउनलोड गर्नुहोस

Last Update On: २०७६-१-२७
पुरा पढ्नुहोस

बोलपत्र-स्वीकृत-सम्बन्धी-आशयको-सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७५-११-२३

बोलपत्र-स्वीकृत-सम्बन्धी-आशयको-सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्

Last Update On: २०७५-११-२३
पुरा पढ्नुहोस

विद्युतिय बोलपत्रको म्यादथप सम्बन्धी जरुरी सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७५-११-१६

विद्युतिय बोलपत्रको म्यादथप सम्बन्धी जरुरी सूचना

डाउनलोड गर्नुहोस्

Last Update On: २०७५-११-१६
पुरा पढ्नुहोस

आवश्यक बिभिन्न सवारीसाधन खरिदका लागि बोलपत्र आह्वानसम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७५-११-१५

विस्तृत जानकारीकालागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

Last Update On: २०७५-११-१५
पुरा पढ्नुहोस

धार्मिक विद्यालयहरूको लागि जरुरी सूचना

image
प्रकाशित मिती २०७५-११-१०

धार्मिक विद्यालयहरूको लागि जरुरी सूचना 

डाउनलोड गर्नुहोस्

Last Update On: २०७५-११-१०
पुरा पढ्नुहोस