शिक्षकहरुको आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सफल उमेदवारले अन्तर्वाताका लागि भर्नुपर्ने फारम ।

प्रकाशित मिती २०७९-३-१९

Last Update On: २०७९-३-१९
पुरा पढ्नुहोस

अन्तर्वार्ता हुने स्थान तोकिएको सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७९-३-१४

Last Update On: २०७९-३-१४
पुरा पढ्नुहोस

उच्च शिक्षामा विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-३-१३

Last Update On: २०७९-३-१४
पुरा पढ्नुहोस

SEE उत्तरपुस्तिका परीक्षण तथा सम्परीक्षणका लागि रोष्टर सूचि सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-२५

Last Update On: २०७९-१-२५
पुरा पढ्नुहोस

SEE परीक्षा सम्वन्धमा जारी अपिल

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

कक्षा ११ र १२ मा विज्ञान विषय अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान विषयमा उच्च शिक्षा अध्ययनरत छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कम्लहरी र मुस्लिम छात्राहरुलाई उच्च शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति सम्बन्धी सुचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-८

Last Update On: २०७९-१-८
पुरा पढ्नुहोस

मुक्त कमैया, कम्लहरी, मुस्लिम तथा दलित छात्राहरुको छात्रवृत्ति सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-१-६

Last Update On: २०७९-१-६
पुरा पढ्नुहोस

मावि र निम्न मावि तहको परीक्षा केन्द्र निर्धारण सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-१२-२

Last Update On: २०७८-१२-२
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक पुस्तकालयहरुलाइ अनुदान वितरण सम्वन्धी सूचना

प्रकाशित मिती २०७८-११-२७

Last Update On: २०७८-११-२७
पुरा पढ्नुहोस

विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदान वितरण

प्रकाशित मिती २०७८-११-२३

Last Update On: २०७८-११-२७
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालय खेलकूद संरचना तथा धार्मिक विद्यालयहरुलाई अनुदान

प्रकाशित मिती २०७८-११-८

Last Update On: २०७८-११-८
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक विद्यालयहरुलाई अनुदान वितरण सम्बन्धि सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-२४

Last Update On: २०७८-१०-२४
पुरा पढ्नुहोस

क्याम्पसहरुको ठेगाना सच्चाइएको सम्वन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१७

Last Update On: २०७८-१०-१७
पुरा पढ्नुहोस

सामुदायिक क्याम्पसहरुलाइ अनुदान वितरण सम्वन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१३

Last Update On: २०७८-१०-१३
पुरा पढ्नुहोस

कक्षाकोठा निर्माण अनुदान वितरण सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-१०-१२

Last Update On: २०७८-१०-१२
पुरा पढ्नुहोस

विज्ञान/स्टेम ल्याव स्थापना/स्तरीकरणका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विद्यालयमा स्वच्छ खानेपानीका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस

विपद् व्यवस्थापनका लागि अनुदान पेश गर्ने सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७८-९-१६

Last Update On: २०७८-९-१६
पुरा पढ्नुहोस