निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणीको अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-८-२७

 निम्न माध्यमिक तहको तृतीय श्रेणी खुला प्रतियोगिताको लिखित परीक्षामा सफल उमेदवारहरुको  अन्तरवार्ता हुने सम्बन्धी सूचना । 

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०७९-८-२७