शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

प्रकाशित मिती २०८०-८-५

शिक्षक सेवा आयोगबाट माध्यमिक तहमा लुम्विनी प्रदेशबाट सिफारिस भएका उमेदवारहरुको योग्यताक्रम सूचि ।

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०८०-८-६