निम्न माध्यमिक तहमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएका उमेदवारहरुले जिल्ला छनौट गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

प्रकाशित मिती २०७९-९-२८

डाउनलोड गर्न क्लिक गर्नुहोस्

Last Update On: २०७९-९-२८