श्री टिकाराम अर्याल


श्री टिकाराम अर्याल

निर्देशक

श्री भोजबहादुर केसी


श्री भोजबहादुर केसी

प्रवक्ता एवम् सूचना अधिकारी

हरि बहादुर विष्ट


हरि बहादुर विष्ट

शाखा अधिकृत

 ९८५७०३७९५५

 haribista111@gmail.com

गिरीराज पाण्डे


गिरीराज  पाण्डे

शाखा अधिकृत

 ९८४७१८४९०३

 eddprovince5@gmail.com

माधव बञ्जाडे


माधव बञ्जाडे

शाखा अधिकृत

 ९८५७०६९०७०

 eddprovince5@gmail.com

शंकर बराल


शंकर बराल

शाखा अधिकृत

 ९८४६१०३९६८

 eddprovince5@gmail.com

सुनिल नेपाली


सुनिल नेपाली

लेखा अधिकृत

 ९८५७८२४३३९

 eddprovince5@gmail.com

नारायण पौडेल


नारायण पौडेल

सहायक पाँचौ

 ९८४७१०९७५५

 eddprovince5@gmail.com

हिमाल बस्नेत


हिमाल बस्नेत

सहायक पाँचौ

 9840703156

 eddprovince5@gmail.com